Keresztszemes kézimunkák

Keresztszemes kézimunkák
Szerző: Lengyel Györgyi
Ár: 2500 Ft
Kötés: Fűzött kemény kötés
ISBN: 963-09-1764-5
Kiadó: Magyar Nők Országos Tanácsa-Kossuth Könyvkiadó
Oldalszám: 169
Megrendelem
A szerzőt ugyanaz a cél vezette, mint előző könyveiben: szép mintákat adni a kézimunkázók kezébe és ezzel emelni népünk ízléskultúráját. / A keresztszemes hímzés a kézimunka ősi emlékeket őrző, nemzetközileg rendkívül kedvelt válfaja. A szerző foglalkozik a mintarokonság, a mintavándorlás kérdéseivel. Miképpen lehetséges, hogy egymástól sok ezer kilométer távolságban élő népek bizonyos motívumai nemritkán csaknem azonos megformálásban jelennek meg? Ezeknek a motívumoknak valamikor jelképes értelmük volt, amelyek később a népművészetben elhomályosultak, csak díszítő szerepük maradt meg. /A könyv bevezetője ősi, mértanias motívumok, továbbá a gránátalma néhány jellegzetes példájának szemléltetése után a nemzetközileg legelterjedtebb motívum, az életfa a madárral sokféle változatát mutatja be. A minták elrendezésében nem a tájegységi szempont, hanem a jellegzetes motívumok és kompozíciós módok szolgálnak alapul. Külön-külön csoportot alkotnak a középkori, a szőtteseredetű, a reneszánsz és a törökös, valamint a későbbi stílushatásokat tükröző minták a barokktól a szecesszióig. / A szerző mindazzal, amit elmond a jelek, jelképek értelméről, a mintarokonságról, a történelmi stílusok hatásáról, a szomszédos népek kölcsönhatásáról, a hagyományról - látni is tanít, hogy ne csak gyönyörködéssel végezzük a munkát, hanem tudjuk is, itt csinálunk, művelődéstörténeti ismeretekkel is gyarapodjunk. /A kötet több mint 200 képet és ugyanannyi leolvasható mintalapot tartalmaz, köztük néhány érdekes külföldi mintát is, melyek kivarrására bizonyára sokan fognak szívesen vállalkozni. A technikai kivitelezést segíti a különböző öltésmódok ismertetése.