Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről
A taratekakonyveshaz2017.hu bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A taratekakonyveshaz2017.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a taratekakonyveshaz2017.hu-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a taratekakonyveshaz2017.hu – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A taratekakonyveshaz2017.hu kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a taratekakonyveshaz2017.hu weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a taratekakonyveshaz2017.hu nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A szerzői jogról
A taratekakonyveshaz2017.hu weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az taratekakonyveshaz2017.hu kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az taratekakonyveshaz2017.hu fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A taratekakonyveshaz2017.hu minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.