Kőrösi Csoma Sándor – jelek térben és időben. Tanulmánykötet.

Kőrösi Csoma Sándor - jelek térben és időben. Tanulmánykötet.
Ár: 2500 Ft
ISBN:
Kiadó: Körösi Csoma Sándor Közmüvelődési Egyesület-2009
Megrendelem
"Csoma Sándor britek iránti lekötelezettsége, vagy talán ennél is inkább Moorcroftnak tett ígérete melletti kiállása valóban szerepet játszott Csoma tudományos működésében, de végtelenül leegyszerűsíti a tudós képét az, ha ezeket tartanánk legfőbb mozgatóinak. Csoma maga világosan beszél arról, hogy miért vállalta a sok nehézséget, és miért végzi tudományos munkáját. Egyik legfőbb mozgatója az az általános emberi vonás, hogy megismerjük, és felfedezzük a világot, amelyben élünk. Kőrösi szavaival "az öröm, amelyet ezen ősi dolgok tanulmányozása és titkainak felfedezése közben éreztem, meghalad minden leírást." Másik fő mozgatója hazafisága volt. Egyfelől a magyarok rokonait szerette volna megtalálni, és ezáltal dicső múltjukra fényt deríteni, másfelől pedig tudományos munkásságával hírnevet szerezni népének. Ezért történt, hogy nemzetiségét még legnagyobb tudományos műveiben is megemlítette a neve után."